Zadania

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA 148 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Moje przedszkole promuje zdrowie,  jest we wrocławskiej sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich, tutaj czuję się bezpieczny. 

Moje przedszkole realizuje autorski program zdrowotny pn.: “By się bawić doskonale o swe zdrowie dbamy stale”.  

Moje przedszkole uczestniczy w “Programie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Moje przedszkole posiada Certyfikat “Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia”


  
2. Moje przedszkole jest przyjazne przyrodzie.

Wiem, że wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska, dlatego dbam o przyrodę i szanuję ją na miarę możliwości małego człowieka.

Moje przedszkole realizuje autorski program ekologiczny pn.: “Ekologiczne zwyczaje przedszkolak poznaje”. 

 Moje przedszkole uczestniczy w projekcie ekologicznym “Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”

3. Moje przedszkole dba o wychowanie patriotyczne i moralne.
Poznaję i rozumiem siebie i świat, odnajduję swoje miejsce w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczności, uczę się być dobrym człowiekiem. Rozwijam miłość do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, symboliki narodowej, zwyczajów i obyczajów przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej.

Moje przedszkole realizuje autorski program patriotyczny pn.: “Przedszkolaki wyruszają w świat”