Rozkład dnia

Nasze przedszkole jest otwarte od godz. 6:30 do 17:00

Dzieci starsze

6:30 – 8:00 
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, słownikowe, graficzne, zabawy dydaktyczne. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
8:00 – 8:15 
Zestaw ćwiczeń porannych
8:15 – 8:30
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Aktywność dyżurnych.

8:30 – 9:00
Śniadanie, mycie zębów.
 

9:15 – 11:00   
Zajęcia kierowane i niekierowane:- zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspierania rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym:- zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia, poznawania stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych poprzez ograniczenie zadań z całym zespołem, grupą lub indywidualnie- zabawy ruchowe, plastyczne i umuzykalniające,- zabawy z językiem angielskim- zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa 
11:00 – 11:30 
Drugie śniadanie. przygotowanie do wyjścia do dwór
11:30 – 13:00
Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, zabawy swobodne, organizowanie, zajęcia sportowe, gry, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.                                                       13:00 – 13:20 
Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne. Aktywność dyżurnych.

13:20 – 14:00
Obiad.
14:00 – 15:00  
Zabawy i ćwiczenia relaksacyjno-terapeutyczne, słuchanie tekstów literatury dziecięcej, słuchowiska muzycznych. Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

15:00 – 16:00  
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, wyrównujące deficyty rozwojowe jak i wspierające uzdolnienia i zainteresowania.

16:00 – 17:00
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

Dzieci młodsze

6:30 – 8:00
Zabawy wg zainteresowań dzieci, inspirowanie zabaw przez nauczyciela. Zabawy usprawniające zmysły. Zabawy ruchowe integrujące grupę. 

8:00 – 8:15
Zabawa ruchowa.

8:15 – 8:30
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Aktywność dyżurnych.
8:30 – 9:15
Śniadanie, mycie zębów. 

9:15 – 10:00
Zajęcia kierowane i niekierowane:
– rozbudzanie aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej;
– zabawy rytmiczne, naśladowcze i manipulacyjne;
– zabawy z językiem angielskim;

– zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa.

10:00 – 11:00
Pobyt na powietrzu – kontakt ze środowiskiem naturalnym i najbliższym otoczeniem, zabawy ogólnorozwojowe i usprawniające. Powrót i przygotowanie do posiłku. 

11:00 – 11:30
Drugie śniadanie 

11:30 – 11:45
Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe. 

11:45 – 12:50
Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

12:50 – 13:20
Czynności samoobsługowe i higieniczno – porządkowe. 
Przygotowanie do obiadu. 

13:20 – 14:00
Obiad. 

14:00 – 14:15
Słuchanie tekstów literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela.

14:15 – 16:00

Zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy tematyczne, 
zabawy konstrukcyjne, zabawy twórcze, zabawy dydaktyczne, 
zabawy ruchowe.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. 

16:00 – 17:00
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. 

Ramowy rozkład dnia jest schematem porządkującym pracę w grupie, lecz poszczególne elementy mogą ulec zmianom czasowym 
w trakcie dnia.