Rada Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Miesięczna składka z tytułu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

30 zł – za pierwsze dziecko

15 zł – za każde kolejne dziecko w naszej placówce przedszkolnej

Opłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców o numerze:

85 1090 1522 0000 0001 1832 4173

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

Z góry dziękujemy za dokonanie wpłaty i zachęcamy Państwa do współpracy z nami na rzecz naszego przedszkola. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i inicjatywy.

Zapraszamy do kontaktu: radarodzicowprzedszkole148@gmail.com