W związku ze stwierdzeniem zachorowania pracownika kuchni na COVID-19, informuję, iż wystąpiłam do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o opinię o konieczności zawieszenia działalności Przedszkola nr 148 we Wrocławiu.

W chwili obecnej oczekuję na w/w opinię. O dalszych działaniach zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Z poważaniem
Dorota Kulpa