Drodzy rodzice.

Prosimy zapoznać się z zaktualizowanymi Procedurami Przedszkola w czasie pandemi – szczególnie dotyczącymi przyprowadzania i odbierania dzieci.
Jednocześnie informujemy, że w związku z koniecznością dezynfekcji pomieszczeń przedszkola na zakończenie każdego dnia, godziny opieki nad dziećmi zostały skrócone –
dzieci mogą przebywać w placówce w godzinach 6:30 – 16:30.
Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach 6:30 – 8:30.
Po godzinie 8:30 przedszkole jest zamknięte.
Prosimy również wszystkich rodziców o dostarczenie, w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia z dnia 26.08.2020r. (puste druki oświadczenia będą dostępne również w placówce). Oświadczenie powinni wypełnić również rodzice, którzy wypełniali w/w w czasie wakacji.