Serdeczne wyrazy
podziękowania za ofiarowanie
na rzecz naszej placówki
przyłbic ochronnych składam
Pani Marcie Adamskiej,
Panu Pawłowi Ligęzka,
firmie WAŚ z siedzibą w Godzikowicach
oraz firmie Polmer Sp. z o.o.

 

dyrektor Przedszkola nr 148

Dorota Kulpa