GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA 148 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Moje przedszkole promuje zdrowie,  jest we wrocławskiej sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich, tutaj czuję się bezpieczny. 

Moje przedszkole realizuje autorski program zdrowotny pn.: „Dbanie o zdrowie to zabawa, bycie zdrowym to podstawa”.  

Moje przedszkole uczestniczy w „Programie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Moje przedszkole uczestniczy w „Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków – Akademia Aquafresh”

Moje przedszkole posiada Certyfikat „Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia”


  
2. Moje przedszkole jest przyjazne przyrodzie.

Wiem, że wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska, dlatego dbam o przyrodę i szanuję ją na miarę możliwości małego człowieka.

Moje przedszkole realizuje autorski program ekologiczny pn.: „Ekologiczne zwyczaje przedszkolak poznaje”. 

 Moje przedszkole uczestniczy w projekcie ekologicznym „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”

3. Moje przedszkole dba o wychowanie patriotyczne i moralne.
Poznaję i rozumiem siebie i świat, odnajduję swoje miejsce w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczności, uczę się być dobrym człowiekiem. Rozwijam miłość do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, symboliki narodowej, zwyczajów i obyczajów przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej.

Moje przedszkole realizuje autorski program patriotyczny pn.: „Kto Ty jesteś? Polak mały – wiem kim jestem i gdzie mieszkam”.