Grupa liczy 25 dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat.

Nauczycielki prowadzące grupę:
Beata Pajewska
Agnieszka Pawlaczek

Pomoc techniczna: Ewa Grzelak
Asystentka nauczyciela: Justyna Zalewska


Zajęcia dodatkowe 2020/2021

PoniedziałekWtorek ŚrodaCzwartekPiątek
-> Akademia Sportu i Rekreacji
(co drugi poniedziałek)
-> Dziecięce eksperymenty w MDK (co dwa tygodnie)
-> Gimnastyka ogólnorozwojowa


-> Gimnastyka ogólnorozwojowa

-> Logopeda
-> Zajęcia sportowe
„Mali wspaniali”

-> Religia

-> Rytmika

-> Logopeda

-> Basen
-> Religia

Język angielski – codziennie w ramach różnych zajęć

Godziny zajęć czasem mogą ulec zmianie z powodu uroczystości, wycieczek, teatrzyków, czy innych ważnych wydarzeń przedszkolnych.


Plan miesiąca

Październik 2021r.

„Kto może być nauczycielem?”

Cele operacyjne

Dziecko:

– wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu

– wie, czym zajmuje się nauczyciel

– poznaje literę l, L w toku zabaw

– rozpoznaje cyfrę 2

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– potrafi układać proste melodie do proponowanego przez nauczyciela tekstu

– poznaje znaczenie związku frazeologicznego nauka nie poszła w las

– konstruuje model wynalazku i go nazywa

– odtwarza z pamięci krótką rymowankę

W co się bawi z nami jesienny witar?

Cele operacyjne

Dziecko:

– wie, jak się ubrać stosownie do pogody

– poznaje literę o, O w toku zabaw

– rozpoznaje cyfrę 3

– wie, że dla zachowania zdrowia konieczny jest ruch

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– reaguje ruchem na zmiany dynamiczne utworu

– tworzy nazwę na podstawie określonej kategorii

– wie, że siła wiatru jest wykorzystywana między innymi do poruszania żaglami

– wykonuje wspólnie z innymi dziećmi model anemometru 

– poznaje sposoby radzenia sobie ze złością

– wykonuje pracę plastyczną, wykorzystując nietypowe przedmioty

– wzbogaca słownictwo

„Jaki plan na jesień mają zwierzęta”

Cele operacyjne

Dziecko:

– wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu  

– wie, że zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku

– poznaje literę m, M w toku zabaw

– rozpoznaję cyfrę 4

– wie, jakie zwierzęta żyją w lesie

– rozwija zdolność płynnego poruszania się  w rytmie melodii

– wzbogaca słownictwo o wybrane nazwy ptaków (bocian, jaskółka, dudek, żuraw, sikorka, gil)

– potrafi wyjaśnić, czym są odloty i przyloty ptaków

– formułuje i testuje hipotezy

– poznaje i testuje wybrane sposoby wytwarzania ciepła

– wykonuje przestrzenną pracę plastyczną

– wzbogaca zasób językowy o pojęcia i zwroty: jeżowiec, najeżyć się, ostrzyc się na jeża

„Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?”

Cele operacyjne

Dziecko:

– wie, że każdy pełni w swojej rodzinie istotną rolę

– poznaje literę t, T w toku zabaw

– wymienia nazwy wybranych członków rodziny i relacje między nimi

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– rozwija koordynację słuchowo – ruchową

– wzbogaca słownictwo o pojęcie praw i obowiązków

– wymienia kilka obowiązków i praw dziecka

– poznaje strukturę wybranych materiałów budowlanych

– zna pojęcia: dom jednorodzinny, domy szeregowe, bloki, kamienice

– rozwija wiedzę na temat budowli mieszkalnych

– wykonuje pracę plastyczną