Grupa liczy 25 dzieci w wieku 6 lat.

Nauczycielki prowadzące grupę:
Paulina Powszek
Dorota Kulpa
Ewa Jabłońska
Pomoc techniczna:
Beata Paul


ZAJĘCIA DODATKOWE 2019/2020

PoniedziałekWtorek ŚrodaCzwartekPiątek
-> Akademia Sportu i Rekreacji
(co drugi poniedziałek)
-> Dziecięce eksperymenty w MDK (co drugi poniedziałek)
-> Zajęcia sportowe
„Mali wspaniali”
-> Język angielski
-> Gimnastyka ogólnorozwojowa
-> Logopeda
-> Religia
-> Basen
-> Gimnastyka ogólnorozwojowa
-> Rytmika
-> Religia
-> Język angielski

Godziny zajęć czasem mogą ulec zmianie z powodu uroczystości, wycieczek, teatrzyków, czy innych ważnych wydarzeń przedszkolnych.


Wrzesień 2020r.       

Tydzień pierwszy

Tydzień drugi

Temat: Witajcie w przedszkolu

-rozwijanie percepcji wzrokowej ,

– zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy

-rozwijanie sprawności manualnej

-zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu

-rozwijanie mowy, przestrzeganie kodeksu grupowego

-umuzykalnianie dzieci , reagowanie na muzyczne sygnały  

Temat ; Droga do przedszkola

– rozwijanie mowy

– rozwijanie zdolności wokalnych

-rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni

-rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym

Zachęcanie do jego obserwacji

Rozwijanie sprawności fizycznej

-zapoznanie z różnymi środkami komunikacji ; lądowej, powietrznej wodnej

– rozpoznaje i nazywa samochody spycialistyczne; karetka pogotowia , policja itp

Tydzień trzeci

Tydzień czwarty

Temat Nadeszła Jesień

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach metodą R. Labana

-zachęcanie do obserwacji środowiska lokalnego, jakim jest park

-wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej

-budzenie zainteresowań figurami geometrycznymi

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

– dostrzeganie różnic w wyglądzie parku, i lasu

-zapoznanie z grzybami jadalnymi.

Temat Co robią zwierzęta jesienią ?

-rozwijanie kompetencji społecznych

w grupie

-rozwijanie logicznego myślenia

-ćwiczenia  orientacji na kartce papieru

-zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierzą do zimy

-zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

-łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej

-rozwijanie umiejętności liczenia- liczebnikami porządkowymi w aspekcie od 1 do 6 dodaje i odejmuje