Grupa liczy 25 dzieci 3 letnich.
Nauczycielki prowadzące grupę:
Ewa Jabłońska 
Iwona Brzózka

Pomoc techniczna: 
Danuta Dębska
Pomoc nauczyciela:
Małgorzata Kaczmarek


ZAJĘCIA DODATKOWE  2020/2021 

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek

-> Mali wspaniali
-> Gimnastyka
ogólnorozwojowa
-> Logopeda

-> Gimnastyka
ogólnorozwojowa
-> Rytmika

Język angielski – codziennie w ramach różnych zajęć


Plan miesiąca

Marzec 2021r.             

Temat tygodnia: „Chcę być matematykiem”

Cele operacyjne: – dziecko:

– nazywa po imieniu wszystkie dzieci z grupy

– segreguje papierowe paski na długie i na krótkie i układa je według rytmu

– śpiewa piosenkę

– podaje przykłady lekkich przedmiotów i ciężkich przedmiotów

– porównuje długości: długi, krótki

– ozdabia rysunek według własnych pomysłów

– wie jak prawidłowo trzymać nożyczki

 

Temat tygodnia: „Przedszkolaki wyruszają w świat – Indie”

Cele operacyjne: – dziecko:

rozpoznaje i nazywa symbole narodowe Polski

– wie, jak wygląda flaga i godło Indii

– poznaje charakterystyczne elementy kultury indyjskiej

– dostrzega typowe elementy indyjskiej architektury

– wzbogaca słownictwo o nowe określenia

 

Temat tygodnia: „Wiosna idzie przez świat”

Cele operacyjne: – dziecko:

– wymienia wybrane oznaki wiosny

– wskazuje kolejne obrazki historyjki

– dostrzega zmienność marcowej pogody

– ilustruje piosenkę ruchem

– wypowiada się na zadany temat

 

Temat tygodnia: Program zdrowotny „By się bawić doskonale o swe zdrowie dbamy stale”

 – „Aktywnie czas spędzamy i z chorobami zawsze wygrywamy”

Cele operacyjne: – dziecko:

– rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

– poszerza swoją wiedzę nt. wybranych dyscyplin sportowych

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas organizowanych zabaw,
ćwiczeń i gier sportowych

– potrafi wyjaśnić sens przysłowia „Sport to zdrowie”

 

Temat tygodnia: „Wielkanoc”

Cele operacyjne: – dziecko:

– wypowiada się na temat treści opowiadania

– liczy w zakresie czterech

– wielkanocne przysmaki

– wykonuje pisankę

– ilustruje piosenkę ruchem

 

Wiersz „Wiosna”

Idzie wiosna po świecie,

piszą o niej w gazecie.

Ma zziębnięte paluszki

i we włosach kwiatuszki.

Biega boso po trawie,

trzyma ptaki w rękawie.