Szanowna Pani Justyno.

Nie sposób wyrazić słowami wdzięczności za Pani zaangażowanie, oddane serce, cierpliwość, wielką umiejętność mediacji, porwania innych za sobą w wieloletniej pracy w Radzie Rodziców naszego przedszkola.
Pamiętamy wszystko….. naszych gości, którzy tu przybywali, wycieczki, projekty, pikniki, przedstawienia, uroczystości, spotkania, rozmowy i wielkie wsparcie, poszanowanie naszej pracy, pamięć z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Świąt, Dnia Kobiet, Zakończenia Roku….
Zostawia tu Pani cząstkę siebie…. Będzie nam Pani bardzo brakowało.
Chociaż nasze ścieżki w tym miejscu się rozchodzą, to mamy ogromną nadzieję, że będzie Pani dobrze wspominać ten czas, naszą współpracę i to miejsce – Przedszkole 148 przy ulicy Rogowskiej.
Dziękujemy.

 Z wyrazami szacunku Dyrektor Dorota Kulpa
Rada Pedagogiczna
personel placówki