UWAGA RODZICE !!!

BARDZO PROSZĘ O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.
BRAK ZAKSIĘGOWANEJ WPŁATY W TYM DNIU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ROZPOCZĘCIEM PRZEZ PLACÓWKĘ PROCEDURY WINDYKACYJNEJ.

Dyrektor przedszkola
Dorota Kulpa