UWAGA PILNE !!!

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, mając na uwadze zagrożenie zdrowia wychowanków spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,  Departament Edukacji wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 148 prowadzonych bezpośrednio w placówce w dniach od 12 do 16 października 2020 r.

Od dnia 13 października placówka przechodzi na nauczanie zdalne.

W dniu 16 października zostaną Państwu przekazane dalsze informacje.

 

  Z poważaniem
Dorota Kulpa